Pevné přístřešky

Základní dodávaná sestava je dvoumodulová nebo třímodulová, s prosklenými bočnicemi, situovaná do roviny. Výhodou pevného přístřešku je především možnost neomezené délky přístřešku – od jednoho modulu až po jakékoliv množství modulů za sebou. (viz technické řešení)

Střecha přístřešků je zhotovena z dutinkového polykarbonátu. Ocelová konstrukce je kompletně zinkována a je standardně opatřena nátěrem v práškové lakovně.

Základy u pevného typu jsou navrženy formou patek z prostého betonu. Do těchto patek jsou zabetonovány kotevní šrouby.

foto 1
foto 1
foto 1
foto 1
foto 1
foto 1