Technické řeseni

Ocelová konstrukce pevného přístřešku je chráněna proti korozi pozinkováním a následně opatřena lakem z práškové lakovny v libovolném odstínu dle přání zákazníka (standardně RAL 8019 - tmavě hnědá). Přenosné přístřešky mají pozinkovaný základový rám a odnímatelné díly, celá konstrukce je opatřena dvousložkovým akrylátovým nátěrem od fy Büchner.

Základy u pevného typu jsou navrženy formou patek z prostého betonu. Do těchto patek jsou zabetonovány kotevní šrouby. U přenosného typu tvoří základovou konstrukci vybetonovaný ocelový rám vyztužený ocelovou sítí.

Základním konstrukčním prvkem je samonosný ocelový sloup se střešním výložníkem sloužící zároveň jako svod dešťové vody. Základní modul má osovou rozteč 1500 mm, světlou výšku 2200 mm (pod výložníkem) a hloubku vyložení 2000 mm. Kotvení sloupu do základů je šroubovými spoji přes přírubu, která je součástí nosného sloupu. U přenosného typu jsou nosné sloupy přivařeny k základovému rámu.

obrázek

Střecha může být řešena jako průsvitná z dutinových desek z polykarbonátu (čirých nebo opál), nebo může být z neprůsvitných desek z akrylátu v různých barevných modifikacích.

Skleněná stěna je z tvrzeného bezpečnostního skla tloušťky 10 mm, které má pětinásobně vyšší mechanickou pevnost než běžné sklo stejné tloušťky. Rozměry skel jsou jednotné.

Přístřešek je možné doplnit na kterémkoliv vhodném místě lavičkou, skřínkou na jízdní řády, reklamním panelem, odpadkovým košem, případně jinými prvky po dohodě se zákazníkem.