Přístřešky MHD
a autobusové zastávky

Zastávkové přístřešky veřejné dopravy patří neodmyslitelně k důležitým prvkům městského mobiliáře, který výrazným způsobem ovlivňuje vzhled měst a obcí.

Přístřešky nové generace jsou navrženy na základě dlouholeté zkušenosti s výrobou, provozem a údržbou obdobných zařízení staršího typu tak, aby co nejvíce vyhověly požadavkům na dlouhodobou životnost a jednoduchost údržby s důrazem na vysokou odolnost proti vandalizmu.

Modulová koncepce čekáren umožňuje vytvářet prakticky neomezené sestavy z velkého množství variant a doplňků tak, že vyhoví konkrétním místním podmínkám a potřebám jednotlivých zákazníků. Jedno až třímodulové přístřešky lze řešit jako přenosné.

Alternativy