Přenosné přístřešky

Přenosný přístřešek je oproti pevnému přístřešku dodáván včetně základny, kde jsou nosné sloupy přivařeny k základovému rámu. Výhodou přenosného přístřešku je v první řadě jednoduchost osazení na rovný povrch bez nutnosti kopání dalších základů. Při použití přenosného přístřešku odpadá starost o zjišťování inženýrských sítí v místě osazení. Další nespornou výhodou je i jeho variabilita – v případě stavebních prací na místě osazení, případně při nutnosti přestěhování nástupního místa, není problém přístřešek přemístit na nové, vhodnější místo, bez stavebních zásahů. U přenosného typu tvoří základovou konstrukci vybetonovaný ocelový rám vyztužený ocelovou sítí.

Přenosný přístřešek se standardně dodává jakou dvoumodulová nebo třímodulová sestava s prosklenými bočnicemi.

foto 1
foto 1
foto 1